Project Description

In  2014 en 2015 heeft SmartInstall monteurs geleverd voor afsluitwerkzaamheden bij einde leverancierscontract van gas- en elektra-aansluitingen. Deze werkzaamheden vonden plaats  bij particulieren thuis in de regio’s Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. In een eerder project heeft onze operationeel directeur, Ronald van Nierop,  gedurende een periode van 3 maanden als consultant advies gegeven aan Stedin. In zijn rol heeft hij onder andere onderdelen van aanbestedingsdocumenten opgesteld ten behoeve van de aanbesteding van de serviceprovider. Specifiek ging dat over onderhoud- en storingsdienst.

Project Hoofdpunten

  • Opstellen delen aanbestedingsdocumenten onderhoud- en storingsdienst (2012)
  • Afsluitwerkzaamheden gas- en elektra aansluitingen  (2014 & 2015)
  • Adviestraject Consultancy (2012)