Project Description

Eind 2016 sloten Liander en SmartInstall het contract voor de Grootschalige Aanbieding (GSA) van slimme meters. Het contract behelst de plaatsing van slimme elektra- en gasmeters bij 300.000 adressen in de Liander gebieden Amsterdam Zuid, Amstelveen, Haarlemmermeer en Nijmegen-Arnhem. In deze gebieden werken inmiddels al meer dan 100 monteurs van SmartInstall aan het plaatsen van slimme meters.

SmartInstall verzorgt in deze gebieden de komende jaren de gehele grootschalige aanbieding van slimme meters. Van opdrachtbestand tot oplevering van de meterwissel gegevens. Met onze applicatie ‘SmartWork’ plannen we automatisch klantafspraken in en genereren we dagelijks de meest efficiënte route voor alle servicemonteurs. De klant heeft zelf de mogelijkheid om online zijn afspraak te verzetten en de monteur handelt de hele serviceopdracht af op een mobiele app. Alle gegevens en foto’s zijn direct in te zien in de bijbehorende front- en backoffice applicatie. Omdat we SmartWork gekoppeld hebben aan het Liander SAP heeft Liander direct inzicht in de voortgang en prestaties van haar aannemer.

Project Hoofdpunten

  • Projectmanagement voor de grootschalige aanbieding van slimme meters van Liander;
  • Vervanging van elektra- en gasmeters bij 300.000 adressen;
  • Versnelde opschaling van monteurs;
  • Inzet SmartWork platform.