Project Description

Tussen 2014 en 2016 heeft SmartInstall voor Enduris meer dan 110.000 meterwissels verzorgd en verzorgen we de komende jaren de gehele grootschalige aanbieding van slimme meters. Van opdrachtbestand tot oplevering van de meterwissel gegevens. Met onze applicatie ‘SmartWork’ plannen we automatisch klantafspraken in en genereren we dagelijks de meest efficiënte route voor alle servicemonteurs. De klant heeft zelf de mogelijkheid om online zijn afspraak te verzetten en de monteur handelt de hele serviceopdracht af op een mobiele app. Alle gegevens en foto’s zijn direct in te zien in de bijbehorende front- en backoffice applicatie. Omdat we SmartWork gekoppeld hebben aan het Enduris SAP heeft Enduris direct inzicht in de voortgang en prestaties van haar aannemers.

Enduris is tevreden met de samenwerking en schrijft daarover het volgende: ‘’Smartinstall is een erg flexibele partij. Ze denken proactief mee met zaken die buiten de gestelde kaders vallen. Afspraak is afspraak bij hen. Opvallend is de grote kennis en ervaring die ze hebben in het meterwissel traject, zowel tactisch als operationeel. Ook qua veiligheid zijn ze erg goed op de hoogte van huidige wet- en regelgeving en komen ze met voorstellen om bovenop de huidige regels de veiligheid nog verder te verbeteren.’’

Project Hoofdpunten

  • Projectmanagement voor de grootschalige aanbieding van slimme meters van Enduris;
  • Diverse projecten in het verwisselen van meters t.b.v. Meterpool Delta , inclusief inzet SmartWork;
  • Versnelde plaatsing van 2.2 meters, inclusief inzet SmartWork;
  • Inzet SmartWork platform inclusief planning voor monteurs van Enduris
  • VOPm training BEI & VIAG voor Enduris medewerkers.