Portfolio

/Portfolio/

Liander GSA

2017-11-28T23:33:20+00:00

Eind 2016 sloten Liander en SmartInstall het contract voor de Grootschalige Aanbieding (GSA) van slimme meters. Het contract behelst de plaatsing van slimme elektra- en gasmeters bij 300.000 adressen in de Liander gebieden Amsterdam Zuid, Amstelveen, Haarlemmermeer en Nijmegen-Arnhem. In deze gebieden werken inmiddels al meer dan 100 monteurs van SmartInstall aan het plaatsen van slimme meters.

SmartInstall verzorgt in deze gebieden de komende jaren de gehele grootschalige aanbieding van slimme meters. Van opdrachtbestand tot oplevering van de meterwissel gegevens. Met onze applicatie ‘SmartWork’ plannen we automatisch klantafspraken in en genereren we dagelijks de meest efficiënte route voor alle servicemonteurs. De klant heeft zelf de mogelijkheid om online zijn afspraak te verzetten en de monteur handelt de hele serviceopdracht af op een mobiele app. Alle gegevens en foto’s zijn direct in te zien in de bijbehorende front- en backoffice applicatie. Omdat we SmartWork gekoppeld hebben aan het Liander SAP heeft Liander direct inzicht in de voortgang en prestaties van haar aannemer.

Project Hoofdpunten

 • Projectmanagement voor de grootschalige aanbieding van slimme meters van Liander;
 • Vervanging van elektra- en gasmeters bij 300.000 adressen;
 • Versnelde opschaling van monteurs;
 • Inzet SmartWork platform.

Eneco

2016-12-08T12:08:38+00:00

Voor Eneco hebben wij in oktober 2016 een opdracht voor het wisselen van circa 3500 tapwatermeter aansluitingen uitgevoerd. In samenwerking met onze partner Koen Software waren we binnen dit project in minder dan een maand operationeel. De uitdaging lag voor ons niet zozeer in de werkzaamheden zelf, maar vooral in het tijdsframe waarbinnen het project gerealiseerd moest worden.  Voor het einde van de maand moesten we operationeel zijn: het initiëren van het project inclusief het plannen van afspraken, opstellen en versturen van brieven naar klanten en het opzetten van een online portaal waarop klanten van Eneco zelf hun afspraken kunnen verzetten behoorden tot de werkzaamheden. De huisstijl van Eneco is daarbij overal doorgevoerd. Zowel in het online portaal, de schriftelijke communicatie als de automatische e-mails. Bovendien hebben we een callcenter ingericht waarin we volledig in naam van- en in lijn met de bedrijfsprocessen van Eneco opereren. Daarnaast hebben we onze applicatie SmartWork geconfigureerd naar de processen van Eneco. Elke werkdag leveren wij de data van de voorgaande werkdag aan Eneco op.

Eneco zegt hierover het volgende:  ”Dankzij het snelle schakelen van SmartInstall hebben wij in een mum van tijd deze meterwisselingen, volgens planning en met een zeer klantgerichte aanpak, weten te realiseren.”

Project Hoofdpunten

 • Binnen 1 maand volledig operationeel
 • 3500 warmtemeter wisselingen in twee maanden tijd
 • Opzetten online Eneco klantenportaal
 • Dagelijkse rapportage van voortgang an data naar Eneco

Stedin

2016-12-20T13:11:44+00:00

In  2014 en 2015 heeft SmartInstall monteurs geleverd voor afsluitwerkzaamheden bij einde leverancierscontract van gas- en elektra-aansluitingen. Deze werkzaamheden vonden plaats  bij particulieren thuis in de regio’s Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. In een eerder project heeft onze operationeel directeur, Ronald van Nierop,  gedurende een periode van 3 maanden als consultant advies gegeven aan Stedin. In zijn rol heeft hij onder andere onderdelen van aanbestedingsdocumenten opgesteld ten behoeve van de aanbesteding van de serviceprovider. Specifiek ging dat over onderhoud- en storingsdienst.

Project Hoofdpunten

 • Opstellen delen aanbestedingsdocumenten onderhoud- en storingsdienst (2012)
 • Afsluitwerkzaamheden gas- en elektra aansluitingen  (2014 & 2015)
 • Adviestraject Consultancy (2012)

Westland Infra

2016-12-08T12:08:21+00:00

Tussen 2011 en 2016 heeft SmartInstall alle meterwissels (meterpool, KSA en GSA) voor Westland Infra verzorgd. Voor Westland hebben wij de transitie van een papieren registratieproces naar een volledig digitaal proces gerealiseerd. Hierbij was hun bereidheid tot innovatie doorslaggevend voor het succes. Na het digitaliseren van het meterwissel proces hebben we systeem interfaces opgezet voor de digitale oplevering van meterwissel gegevens en het testen van de verbinding met de slimme meter vanuit onze SmartApp.

Westland zegt daarover het volgende:  “SmartInstall onderscheidt zich van andere leveranciers omdat ze gebruik maken van lokale installateurs en daarmee bijdragen aan de economie in ons verzorgingsgebied

Project Hoofdpunten

 • Diverse projecten in het verwisselen van meters t.b.v. Meterpool Westland, inclusief inzet SmartWork
 • Plaatsen van meters t.b.v. nieuwbouw, inclusief inzet SmartWork

Joulz

2016-12-12T10:59:23+00:00

Tussen 2012 en 2014 heeft SmartInstall voor Joulz meer dan 60.000 meterwissels (meterpool en KSA) verzorgd. Daarbij werden ook eigen monteurs van Joulz getraind tot Combi metermonteur en door ons ingepland. Inzet van het ons planningsplatform heeft de productiviteit (wissels per dag) bijna verdubbeld.De goede communicatie tussen partijen en een korte oplossingstijd hebben dit project tot een succes gemaakt. Om de keten voor Joulz verder te optimaliseren is een XML koppeling gerealiseerd waarmee afgeronde werkopdrachten binnen 2 minuten digitaal worden verstuurd en verwerkt.

Project Hoofdpunten

 • Diverse projecten in het verwisselen van meters t.b.v. Meterpool Stedin, inclusief inzet SmartWork;
 • Project voor het vervangen van Oxxio meters in het Stedin gebied, inclusief inzet SmartWork;
 • Inzet SmartWork platform inclusief planning voor monteurs van Joulz;
 • VOPm training BEI & VIAG voor Joulz medewerkers;

Delta Infra

2017-01-12T10:43:37+00:00

SmartInstall wisselt sinds september 2013 watermeters in het Evides verzorgingsgebied. Tot op heden hebben wij meer dan 70.000 watermeters gewisseld. Hierbij worden, naast onze monteurs, ook monteurs van DELTA Infra met het SmartWork platform ingepland. Deze samenwerking wordt door beide partijen als zeer succesvol ervaren. Het succes van deze samenwerking zit voornamelijk in de hoge mate van transparantie. DELTA Infra heeft door de samenwerking met SmartInstall een beter inzicht in de procesprestaties in de gehele keten. Niet alleen de performance van SmartInstall monteurs is voor DELTA Infra volledig inzichtelijk maar ook van de eigen Delta monteurs.

DELTA Infra schrijft daarover het volgende: ‘’SmartInstall is een flexibel bedrijf dat technologie goed weet in te zetten om processen te optimaliseren. Ze denken vanuit de keten en zijn pas tevreden als de (klant van de) opdrachtgever tevreden is. Hun geautomatiseerde processen hebben onze datakwaliteit en first-time-right significant verbeterd.’’

Project Hoofdpunten

 • Vervanging van meer dan 70.000 watermeters
 • Inzet SmartWork platform inclusief planning voor monteurs van Delta

Enduris

2016-12-08T12:05:31+00:00

Tussen 2014 en 2016 heeft SmartInstall voor Enduris meer dan 110.000 meterwissels verzorgd en verzorgen we de komende jaren de gehele grootschalige aanbieding van slimme meters. Van opdrachtbestand tot oplevering van de meterwissel gegevens. Met onze applicatie ‘SmartWork’ plannen we automatisch klantafspraken in en genereren we dagelijks de meest efficiënte route voor alle servicemonteurs. De klant heeft zelf de mogelijkheid om online zijn afspraak te verzetten en de monteur handelt de hele serviceopdracht af op een mobiele app. Alle gegevens en foto’s zijn direct in te zien in de bijbehorende front- en backoffice applicatie. Omdat we SmartWork gekoppeld hebben aan het Enduris SAP heeft Enduris direct inzicht in de voortgang en prestaties van haar aannemers.

Enduris is tevreden met de samenwerking en schrijft daarover het volgende: ‘’Smartinstall is een erg flexibele partij. Ze denken proactief mee met zaken die buiten de gestelde kaders vallen. Afspraak is afspraak bij hen. Opvallend is de grote kennis en ervaring die ze hebben in het meterwissel traject, zowel tactisch als operationeel. Ook qua veiligheid zijn ze erg goed op de hoogte van huidige wet- en regelgeving en komen ze met voorstellen om bovenop de huidige regels de veiligheid nog verder te verbeteren.’’

Project Hoofdpunten

 • Projectmanagement voor de grootschalige aanbieding van slimme meters van Enduris;
 • Diverse projecten in het verwisselen van meters t.b.v. Meterpool Delta , inclusief inzet SmartWork;
 • Versnelde plaatsing van 2.2 meters, inclusief inzet SmartWork;
 • Inzet SmartWork platform inclusief planning voor monteurs van Enduris
 • VOPm training BEI & VIAG voor Enduris medewerkers.